دلیل رقیق کردن روغن های اسانسی

چرا نباید روغن های اسانسی را به تنهایی استفاده کرد

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا روغن های اسانسی نباید به تنهایی استفاده شوند؟
شاید هم فکر کنید این توصیه تنها مربوط به افرادی با پوست حساس است
و حتی شاید از دسته کسانی باشید که تا الان روغن اسانسی خاصی را بدون رقیق کردن مصرف می کردید و مشکلی هم ندارید.
اما من دوستی داشتم که چون پوست حساسی نداشت به هیچ یک از توصیه ها در رابطه با تنها استفاده نکردن روغن های اسانسی توجه نمی کرد و اعتقاد داشت چرا وقتی مشکلی ندارم روش استفاده ام را تغییر دهم؟
تا اینک یک بار برای جوش های پوستش روغن درخت چای را به او پیشنهاد کردم و البته طبق معمول توصیه کردم که حتما با یک روغن حامل رقیق شود. اما او پس از سوزاندن پوستش با آن روغن، تصمیم گرفت هیچ وقت سمت روغن های اسانسی نرود.

روغن های مخصوص 3 روغن های گرم 2